Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przebudowa osiedlowej drogi gminnej na działce nr 242/6 wraz ze zjazdami w miejscowości Piotrowo, obręb Żelichowo

zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2020  11:00

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)