Uwaga azbest

                    BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI INFORMUJE
 
Przypominam, iż corocznie do dnia 31 grudnia, właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zwierające azbest, zobowiązani są do poddania ich przeglądom, w celu stwierdzenia obecności azbestu i oznakowaniu oraz przedłożenia wyniku inwentaryzacji w formie pisemnej:
 
-   właściciel, zarządca , użytkownik przedkłada informację wojewodzie
-   osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację burmistrzowi
-           
Informacje przedkłada się wg poniższych  wzorów

 

WZÓR
                                      INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
                                                     I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA
 
Miejsce, adres .................................................................................................................
właściciel/zarządca/użytkownik
a)      osoba prawna – nazwa i
     adres ............................................................................
b)      osoba fizyczna – imię, nazwisko,
     adres .................................................................

Tytuł własności ................................................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu np. płyty  azbestowo-cementowe płaskie lub faliste stosowane w budownictwie, rury i złącza azbestowo –cementowe

Ilość (m2, tony ) np. pomiar  z natury, dokumentacja
techniczna...........................................
Przydatność do dalszej eksploatacji - zgodnie z zał. Nr 1 rozp. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających
azbest z 1998r. (Dz.U. Nr 138, poz. 895)

Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a)      okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu ........................................................
b)      całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ..............................

Inne istotne informacje o wyrobach – np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego
azbest ..............................................................................................................................  

Data                                                              
                                                                                 podpis
 
 

WZÓR

     INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST, KTÓRYCH WYKORZYSTANIE
                                                              ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

 

Miejsce, adres ...............................................................................................................
właściciel/zarządca/użytkownik
osoba prawna – nazwa i adres .............................................................................
osoba fizyczna – imię, nazwisko, adres .................................................................
Tytuł własności .............................................................................................................
Nazwa, rodzaj
wyrobu ...................................................................................................
Ilość (m2, tony ) - np. pomiar  z natury, dokumentacja
techniczna .....................................
Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ..................................................................
Planowane usunięcia wyrobów:
sposób ............................................................ ...................................................
przez kogo ................................................................................... ......................
termin .................................................................................................................
Inne istotne informacje – np. informacja o oznaczeniu na planie
sytuacyjnym .....................  

Data                                                                                                    
                                                                      podpis
 
 
 
Podstawa prawna § 7 Rozporządzenia  z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. (Dz.U. Nr 192, poz. 1876)
Wypełnione ankiety należy przesłać lub dostarczyć na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, do sekretariatu lub pok. Nr 13metryczka


Wytworzył: administrator (1 lutego 2008)
Opublikował: Tomasz Rudziński (5 lutego 2008, 09:32:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 16494