WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT 2012

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2012 roku.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.pdf (216kB) pdf

Ekologia, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.pdf (166kB) pdf

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf (275kB) pdf

Ochrona i promocja zdrowia.pdf (223kB) pdf

Turystyka i krajoznawstwo.pdf (288kB) pdf

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf (231kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Staniucha (1 marca 2012)
Opublikował: Paweł Główczewski (1 marca 2012, 12:05:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1386