Ogłoszenia Konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych na 2016 rok

Zarządzenie Nr 270.pdf (232kB) pdf
KONKURS NA ZADANIE: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Zał Nr 1 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (232kB) pdf

KONKURS NA ZADANIE: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zał Nr 2 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (234kB) pdf

KONKURS NA ZADANIE: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
Zał Nr 3 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (233kB) pdf

KONKURS NA ZADANIE:KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zał Nr 4 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (238kB) pdf

KONKURS NA ZADANIE: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
Zał Nr 5 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (233kB) pdf

KONKURS NA ZADANIE: EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Zał Nr 6 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (235kB) pdf

KONKURS NA ZADANIE: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
Zał Nr 7 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (231kB) pdf

KONKURS NA ZADANIE: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI
Zał Nr 8 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (234kB) pdf

KONKURS NA ZADANIE: PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
Zał Nr 9 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (241kB) pdf

Zał Nr 10 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (93kB) pdf
Zał Nr 11 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (72kB) pdf
Zał Nr 12 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (240kB) pdf
Zał Nr 13 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (345kB) pdf
Zał Nr 14 do zarzarządzenia Nr 270.pdf (199kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz (3 listopada 2015)
Opublikował: Ewelina Malinowska (9 listopada 2015, 09:05:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546