Projekty Uchwał

Projekty Uchwał

Projekty uchwał na XLIII Sesję RM 16.09.2010

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję na dzień 16 września 2010 roku (czwartek) na godzinę 10.00 XLIII Sesję Rady Miejskiej w [...]

Projekty uchwał na XLII Sesję RM 22.07.2010

  Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór Sekretarza Obrad.   3. Projekt uchwały w sprawie zmiany tytułu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał   Ludzki, [...]

metryczka