Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

konsultacje projektu uchwały w sprawie roczne programu współpracy z org. pozarządowymi.pdf (4712kB) FORMULARZ KONSULTACJI.docx (16kB) [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym 2020

Ogłoszenie.pdf (39kB) Oferta.pdf (223kB) formularz z uwagami.pdf (40kB) KRS.pdf (382kB) metryczka [...]

wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert 1.pdf (631kB) Wyniki otwartych konkursów ofert 2.pdf (118kB) wzór zaktualizowany.docx.doc (22kB) [...]

wykaz ofert zawierających braki formalne w konkursach

wykaz ofert zawierających braki formalne.pdf (126kB) [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Ogłoszenie.pdf (42kB) Formularz z uwagami.pdf (35kB) Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM.pdf (186kB) Uproszczona oferta realizacji zadania [...]

informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.pdf (183kB) wzór zaktualizowany.docx.doc (22kB) [...]

konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w zakresie prowadzenia świetlic profilaktycznych ( organizacje pozarządowe)

Zarządzenie 170 - konkurs.pdf (382kB) karta formalna.docx (14kB) karta merytoryczna.docx (14kB) sprawozdanie.docx (77kB) umowa.docx (44kB) oferta.docx (28kB) [...]

ogłoszenie konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2019 rok.

Zarzadzenie Nr 34 - zmiana do Zarządzenia Nr 1272.pdf (70kB) 1272.pdf (4524kB) [...]

konkursy ofert na wsparcie zadania publicznego na rok 2019 w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych

Zarządzenie Nr 32 - konkurs ofert na realizację zadania publicznego.pdf (264kB) Zarządzenie Nr 33 - konkurs ofert na realizację zadania publicznego (org. poza.).pdf (1793kB) [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Nowy Dwór Gdański w 2019 roku

1272.pdf (4524kB) Zarządzenie Nr 1269.pdf (246kB)Zarządzenie Nr 1268.pdf (1654kB) [...]

ogłoszenia konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2019 rok

ogłoszenia konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2019 rok1272.pdf (4524kB) [...]

ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Rocznego Programu Współpracy

ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 [...]

Wyniki konkursów na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wyniki 1.pdf (126kB)  Wyniki 2.pdf (555kB)  wzór zaktualizowany kosztorys i harmonogram.docx (32kB)  [...]

Wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017 roku

Wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017 roku.pdf (405kB) Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf (883kB) wzór zaktualizowany kosztorys [...]

konsultacje - projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r., stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 229 z dnia 22 września 2015 roku [...]

Sprawozdania

Sprawozdanie za 2009 r.pdf (393kB) Sprawozdanie za 2010 rok (728kB) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy NDG z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku.pdf (1073kB) [...]

Współpraca z jednostkami pozarządowymi

Uchwała nr 188/XXII/2012 RM z dnia 29 listopada 2012 w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 [...]

metryczka