Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański


 
 
INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONSULTACJI
 
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza na konsultacje społeczne projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, mające na celu zebranie opinii lokalnej społeczności odnośnie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z ideą zapewnienia mieszkańcom Gminy Nowy Dwór Gdański uczestnictwa w decydowaniu o ważnych dla niej sprawach.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, wskazanego
w „Raporcie z delimitacji obszarów zdegradowanych Gminy Nowy Dwór Gdański”.
 
Konsultacje społeczne mają charakter lokalny, tzn. możliwość udziału w nich zapewniona zostanie wszystkim mieszkańcom Gminy Nowy Dwór Gdański.
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zbierania uwag w postaci papierowej
i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: urzad@miastonowydwor.pl), spotkania z mieszkańcami Gminy Nowy Dwór Gdański oraz poprzez zbieranie uwag ustnych.
 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, dnia 12 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00.

 
Uwagi w postaci papierowej dostarczyć należy do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3, sekretariat (I piętro) w terminie od 28 maja 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. do godz. 10.00. Uwagi w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przekazać należy w ww. terminie na adres urzad@miastonowydwor.pl
 
Informacje dotyczące delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępne są w „Raporcie z delimitacji obszarów zdegradowanych Gminy Nowy Dwór Gdański”. Opracowanie dostępne jest na stronie Urzędu Miejskiego www.miastonowydwor.pl oraz w siedzibie urzędu przy ul. Wejhera 3 (pokój nr 23).
 
Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, przed podjęciem uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, projekt uchwały poddaje się konsultacjom społecznym w trybie, formach oraz terminach określonych w ustawie. Załącznikiem do projektu uchwały, o którym mowa powyżej, jest mapa spełniająca wymogi art. 11 ust. 4 ustawy o rewitalizacji, na której wyznacza się obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji.
 
 
Serdecznie zapraszam, licząc na Państwa aktywny udział w konsultacjach,


Konsultacje społeczne- zarządzenie


mapa.png (1176kB) plik

mapa cz. I (1793kB) pdf
mapa cz. II (1776kB) pdf
mapa cz. III (1981kB) pdf
mapa cz. IV (1970kB) pdf

raport z konsultacji


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (28 maja 2019)
Opublikował: Paweł Główczewski (28 maja 2019, 15:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228