INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONSULTACJI


Gmina Nowy Dwór Gdański zaprasza na konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii lokalnej społeczności na temat projektu pn „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.
 
Przedmiotem konsultacji społecznych jest zakres, koszty oraz główne cele realizacji przedmiotowego projektu.
 
Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, dnia 22 grudnia 2015 roku o godzinie 16:00.
 
Konsultacje społeczne mają charakter ogólny, tzn. możliwość udziału w nich zapewniona zostanie wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Nowy Dwór Gdański umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie opinii do protokołu, a także poprzez zbieranie opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.
 
Formularz konsultacyjny (ankieta) dostępny jest na stronie internetowej www.miastonowydwor.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3, pokój nr 23. Wypełnioną ankietę trzeba dostarczyć w terminie od 14.12.2015 r. do 22.12. 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, sekretariat pokój nr 19 lub przesłać mailowa na adres urząd@miastonowydwor.pl
 
Uzasadnienie: Zgodnie z Uchwałą Nr 100/X/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Gminy Nowy Dwór Gdański, konsultacjom społecznym poddawane są przedsięwzięcia ważne dla Gminy Nowy Dwór Gdański i pozostające w jej kompetencjach m.in. w celu informowania mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański o planowanych przedsięwzięciach.  Projekt pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”, jako przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku uzyskania dofinansowania poprzez swój zakres tematyczny oraz obszar realizacji stanowi przedsięwzięcie planowane oraz ważne dla Gminy Nowy Dwór Gdański. Przeprowadzenie, więc konsultacji społecznych
w przedstawionej sprawie uznaję za zasadne

Zarządzanie Nr 294 (507kB) pdf

Ankieta (366kB) pdf

Wyjasnienia treści Regulaminu Otwartego Naboru Partnerów (412kB) pdf

 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (14 grudnia 2015)
Opublikował: Beata Rembowska (14 grudnia 2015, 13:41:08)

Ostatnia zmiana: Paweł Główczewski (7 marca 2016, 13:06:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 537