Konsultacje


   
INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONSULTACJI
 
Gmina Nowy Dwór Gdański zaprasza na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, mające na celu zebranie opinii lokalnej społeczności odnośnie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z ideą zapewnienia mieszkańcom Gminy Nowy Dwór Gdański uczestnictwa w decydowaniu o ważnych dla niej sprawach.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, wyznaczonych w „Raporcie z delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Nowy Dwór Gdański” z dnia 9 września 2015 roku.
 
Konsultacje społeczne mają charakter lokalny, tzn. możliwość udziału w nich zapewniona zostanie wszystkim mieszkańcom miasta  Nowy Dwór Gdański.
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: urzad@miastonowydwor.pl), spotkania z mieszkańcami miasta Nowy Dwór Gdański oraz poprzez zbieranie uwag ustnych.
 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, dnia 7 marca 2016 roku o godzinie 15:00.
 
Uwagi w postaci papierowej dostarczyć należy do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3, sekretariat (I piętro) w terminie od 19 lutego 2016 r. do 21 marca 2016 r. Uwagi w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przekazać należy w ww. terminie na adres urzad@miastonowydwor.pl
 
Informacje dotyczące delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępne są w  „Raporcie z delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Nowy Dwór Gdański” z dnia 9 września 2015 roku. Opracowanie dostępne jest na stronie Urzędu Miejskiego www.miastonowydwor.pl oraz w siedzibie urzędu przy ul. Wejhera 3 (sekretariat, I piętro).
 
Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Burmistrz przed złożeniem wniosku do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, poddaje konsultacjom społecznym w trybie, formach oraz terminach określonych w ustawie, projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Załącznikiem do projektu uchwały, o którym mowa powyżej, jest mapa spełniająca wymogi art. 11 ust 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października, na której wyznacza się obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji.
 
Serdecznie zapraszam, licząc na Państwa aktywny udział w konsultacjach,

informacje o konsultacjach

mapka

mapa cz. I (1793kB) pdf
mapa cz. II (1776kB) pdf
mapa cz. III (1981kB) pdf
mapa cz. IV (1970kB) pdfRaport z przeprowadzonych konsultacji (751kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (12 lutego 2016)
Opublikował: Paweł Główczewski (12 lutego 2016, 15:10:02)

Ostatnia zmiana: Beata Rembowska (31 marca 2016, 14:35:22)
Zmieniono: dodano raport z przeprowadzonych konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 731