Gmina Nowy Dwór Gdański zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Przeprowadzenie pogłębionego badania obszaru rewitalizacji w tym opracowanie analiz i ekspertyz

OGŁOSZENIE

Gmina Nowy Dwór Gdański zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Przeprowadzenie pogłębionego badania obszaru rewitalizacji w tym opracowanie analiz i ekspertyz

 

 1. Termin składania ofert: 14.07.2016r. godz. 12:00
 2. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
 3. Forma składania ofert:

a.       Osobiście w Urzędzie Miejskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

b.      Na adres e-mail b.rembowska@miastonowydwor.pl

c.       Faxem na nr 55 247 24 05

 1. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2016r.
 2. Okres gwarancji: 12 miesięcy
 3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena 100%
 4. Inne postanowienia: zawarte w załączniku „Wzór umowy”
 5. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:
  1. Na stronie internetowej http://miastonowydwor.pl/
  2. Na stronie BIP  http://www.bip.miastonowydwor.pl/
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 264 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 27 października 2015r.

 

zaproszenie do skladania ofert (1180kB) pdf

wzór oferty (75kB) word

wzór umowy (385kB) pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (398kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (6 lipca 2016)
Opublikował: Beata Rembowska (6 lipca 2016, 14:54:28)

Ostatnia zmiana: Beata Rembowska (1 sierpnia 2016, 10:35:13)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 408