Klauzula Informacyjna RODOKlauzula informacyjna dla interesantów/ kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:
1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2.    inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim jest Pan Tomasz Henzler, kontakt: adres e-mail inspektor@cbi24.pl ;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, (art. 6 ust 1 pkt c)
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Nowy Dwór Gdański, (art. 6 ust 1 pkt b)
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (art. 6 ust 1 pkt a)
4.    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane;
7.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8.    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9.    podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny;


MSWiA klauzula informacyjna dowody.(4099601_3428437).docx (22kB) word

MSWiA klauzula inofrmacyjna usc oraz zmiana imienia i nazwiska.(4099606_3428442).docx (21kB) word

MSWiA klauzula inofrmacyjna ewidencja ludności.(4099605_3428577).docx (20kB) word

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ.docx (40kB) word

klauzula informacyjna dla gmin - nowe EL.docx (21kB) word

metryczka


Wytworzył: Administrator (5 czerwca 2018)
Opublikował: Paweł Główczewski (5 czerwca 2018, 14:56:33)

Ostatnia zmiana: Paweł Główczewski (22 lipca 2019, 13:59:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2048