zamówienie na:

Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2019  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę GRUPA BMG Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 6, 86-300 Grudziądz