zamówienie na:

Rewitalizacja społeczno – przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego

zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2019  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: w zakresie części I i II: Usługi Ogólno – Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo  
ogłoszenie o zamówieniu (487kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (4513kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (4707kB) word

Załącznik nr 8 - Program Funkcjonlano-Użytkowy
część 1 - Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych
PFU część 1 (5541kB) zip
cześć 2 - Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga
PFU część 2.1 (2212kB) zip
PFU część 2.2 (7834kB) zip

Wyjaśnienie treści SIWZ (119kB) pdf
Opinia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (68kB) pdf

Informacja po otwarciu ofert (74kB) pdf

Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa (16kB) word

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (142kB) pdf

metryczka


Opublikował: Patrycja Drabarz-Jost (8 stycznia 2019, 09:26:12)

Ostatnia zmiana: Patrycja Drabarz-Jost (14 lutego 2019, 08:29:37)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 678