zamówienie na:

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w systemie zaprojektuj i wybuduj – Etap II

zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2019  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę - w zakresie części I - PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Spółka Jawna Kmiecin ul. Żuławska 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański. W zakresie części II nie złożono żadnej oferty. W związku z tym, postępowanie unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.